top of page

Dret

Administratiu

El despatx li podrà assessorar de forma integral a més de temes civils i mercantils, en aquells casos on intervé l'Administració Pública ja sigui local o estatal.

Alguns dels tràmits més freqüents en aquest àmbit són els relacionats amb l'obtenció de llicències, cèdules d'habitabilitat, tràmits amb Hisenda Pública o recursos administratius. 

També assessorem en casos de responsabilitat extrapatrimonial de l'Administració.

bottom of page